Diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2007

Beslut

Nej till motioner om diskriminering (AU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om diskriminering. Skälet är att riksdagen vill vänta in regeringens arbete med Diskrimineringskommitténs förslag om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en samlad ombudsmannafunktion. Motionerna handlar bland annat om allmänna åtgärder mot diskriminering, diskriminering av äldre, diskriminering av transpersoner, diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, diskriminering av funktionshindrade, frågor om rekrytering med mera och ansvaret för rättegångskostnader i diskrimineringsmål.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om diskriminering (AU11)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om diskriminering. Skälet är att utskottet vill vänta in regeringens arbete med Diskrimineringskommitténs förslag om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en samlad ombudsmannafunktion. Motionerna handlar bland annat om allmänna åtgärder mot diskriminering, diskriminering av äldre, diskriminering av transpersoner, diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, diskriminering av funktionshindrade, frågor om rekrytering med mera och ansvaret för rättegångskostnader i diskrimineringsmål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.