Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU12)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de flesta av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd (nationalparker, naturreservat, strandskydd), förvaltning och skötsel av värdefulla områden, skydd och förvaltning av arter samt genetiskt modifierade organismer, GMO.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-29
Justering: 2007-04-26
Betänkande publicerat: 2007-05-04
Trycklov: 2007-05-04
Reservationer 16
Betänkande 2006/07:MJU12

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de flesta av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd (nationalparker, naturreservat, strandskydd), förvaltning och skötsel av värdefulla områden, skydd och förvaltning av arter samt genetiskt modifierade organismer, GMO.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-16
4

Beslut

Beslut: 2007-05-16
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reservatsbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ208 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ286 och 2006/07:MJ390 yrkande 39.

Reservation 1 (v)

2. Nya nationalparker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ298 och 2006/07:MJ345.

3. Miljömålet Levande skogar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ338 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s972031
m740023
c24005
fp180010
kd17007
v01804
mp12007
Totalt24220087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skötselavtal för reservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ208 yrkandena 3 och 4, 2006/07:MJ209, 2006/07:MJ234, 2006/07:MJ337 yrkande 3 och 2006/07:MJ371.

5. Strandskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C279 yrkande 5, 2006/07:C360 yrkandena 31 och 32, 2006/07:MJ210, 2006/07:MJ212, 2006/07:MJ249, 2006/07:MJ251, 2006/07:MJ259, 2006/07:MJ303, 2006/07:MJ310, 2006/07:MJ337 yrkande 7, 2006/07:MJ386, 2006/07:MJ397 och 2006/07:MJ399.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s198031
m750022
c24005
fp180010
kd17007
v11164
mp00127
Totalt136992886

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Rovdjursförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ233 yrkande 2, 2006/07:MJ235, 2006/07:MJ240 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ254 yrkandena 1-3, 2006/07:MJ282 yrkande 2, 2006/07:MJ327 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ333, 2006/07:MJ336 yrkande 17, 2006/07:MJ347, 2006/07:MJ359 yrkande 3, 2006/07:MJ361 yrkandena 6-9 och 2006/07:MJ364.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)

7. Förebyggande åtgärder mot rovdjursskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ361 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ395.

Reservation 7 (v)

8. Ersättning för rovdjursskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ240 yrkande 3 och 2006/07:MJ336 yrkande 16.

Reservation 8 (s)

9. 28 § jaktförordningen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ233 yrkande 1, 2006/07:MJ240 yrkande 4, 2006/07:MJ273, 2006/07:MJ282 yrkande 1, 2006/07:MJ299, 2006/07:MJ336 yrkande 15, 2006/07:MJ342, 2006/07:MJ359 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ361 yrkandena 3-5 och 2006/07:MJ382 yrkande 4.

Reservation 9 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s961033
m750022
c23006
fp180010
kd17007
v01624
mp01207
Totalt22929289

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Vildgäss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ214, 2006/07:MJ217 och 2006/07:MJ277.

11. Förvaltning av säl och skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ213, 2006/07:MJ215, 2006/07:MJ218, 2006/07:MJ231, 2006/07:MJ236, 2006/07:MJ240 yrkande 6, 2006/07:MJ250, 2006/07:MJ278 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ351 och 2006/07:MJ378 yrkande 1.

Reservation 10 (s)

12. Valfångst m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ258 och 2006/07:MJ368.

Reservation 11 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m760021
c23006
fp180010
kd17007
v18004
mp11008
Totalt16398088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Import och hållande av giftiga ormar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ211, 2006/07:MJ222 yrkandena 1-3 och 2006/07:MJ229.

Reservation 12 (s)

14. Genmanipulerade djur och växter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ265 yrkandena 21 och 23, 2006/07:MJ308 yrkandena 1 och 4 samt 2006/07:MJ360 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (v)
Reservation 14 (mp)

15. Märkning av GMO i livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ308 yrkandena 2 och 3 samt 2006/07:MJ360 yrkande 3.

Reservation 15 (v)
Reservation 16 (mp)