Allmänna helgdagar m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2004

Beslut

Motioner om allmänna helgdagar (KU15)

Riksdagen sade nej till motioner om bland annat om allmänna helgdagar, offentligt belöningssystem, Europadagen som allmän flaggdag och särskilda minnesdagar. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-03-02, 2004-03-09

Motioner om allmänna helgdagar (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om bland annat om allmänna helgdagar, offentligt belöningssystem, Europadagen som allmän flaggdag och särskilda minnesdagar. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.