Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

Civilutskottets bet 2019/20:CU21

Planerat beslutsdatum: 11 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 7 maj 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-07
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-08
bet 2019/20:CU21
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-10
Debatt i kammaren: 2020-06-11
4

Beslut

Beslut: 2020-06-11