EU-nämndens sammanträde

Kallelse till EU-nämndens sammanträde 2023/24:40

Datum och tid: Onsdag 2024-06-05 kl. 10:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista


 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Maria Malmer Stenergard
  Återrapport från möte i rådet den 4–5 mars 2024
  Information och samråd inför möte i rådet den 13–14 juni 2024
 2. (ca kl. 10.25) Rättsliga och inrikes frågor
  Justitieminister Gunnar Strömmer
  Återrapport från möte i rådet den 4–5 mars 2024
  Information och samråd inför möte i rådet den 13–14 juni 2024
 3. (ca kl. 11.30) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Paulina Brandberg
  Återrapport från möte i rådet den 4–5 mars 2024
  Information och samråd inför möte i rådet den 13–14 juni 2024
 4. (ca kl. 11.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Carl-Oskar Bohlin
  Återrapport från möte i rådet den 4–5 december 2023
  Information och samråd inför möte i rådet den 13–14 juni 2024 
 5. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 17 maj 2024 samt protokoll från sammanträdet den 24 maj 2024.
 6. (ev.) Övriga frågor

Anm: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 14 juni kl. 09.00 och kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
* Utrikes frågor
* Allmänna frågor – Sammanhållning
* Ekonomiska och finansiella frågor
* Jordbruks- och fiskefrågor

Obs! Kl. 14.00 Information och samråd inför informellt möte mellan stats- och regeringschefer den 17 juni 2024


Bilagor

Till p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)
Från Justitiedepartementet:
- Underlag (10406/24), dp 13
- Underlag (10270/24), dp 14a och dp 24

Till p. 3 (Rättsliga och inrikes frågor)
Från Justitiedepartementet:
 - Lägesrapport (10485/24), dp 26​

​