Särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina

Fredagen den 24 maj klockan 9 håller riksdagen en särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina. Debatten har begärts av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar försvarsminister Pål Jonson (M).

Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Särskild debatt om fortsatt stöd till Ukraina