Öppen utfrågning i socialutskottet om nationell högspecialiserad vård

Den 28 september håller socialutskottet en öppen utfrågning om nationell högspecialiserad vård.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Riksdagens Förstakammarsal

Hitta till riksdagen

Program

Hur fungerar den nya beslutsprocessen för nationell
högspecialiserad vård?

Det första temat för utfrågningen syftar till att lyfta fram kunskaper och erfarenheter om hur den nya beslutsprocessen fungerar, såväl positiva som negativa konsekvenser, samt arbetet i processens olika steg och möjliga förbättringsförslag. Centralt blir bland annat att belysa om beslutsprocessen snabbats upp och om tillståndsbesluten följt lagens intentioner.

9–9.05 Inledning
Christian Carlsson, ordförande i socialutskottet

9.05–9.50

Arvid Widenlou Nordmark
Utredare som på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat processen

Socialstyrelsen
Kristina Wikner, enhetschef, enheten för högspecialiserad vård
Pär Ödman, avdelningschef rättsavdelningen

Erfarenheter från beredningsgrupp 1
Barbro Naroskyin, tidigare medlem i gruppen
Jens Schollin, tidigare medlem i gruppen

Karolinska Universitetssjukhuset
Björn Zoëga, sjukhusdirektör
Johan Rinder, NHV-samordnare

Norrlands Universitetssjukhus
Ulrica Bergström, universitetssjukvårdsstrateg i Region Västerbotten

9.50– 10.25 Frågor från ledamöterna

10.25 –10.40 Paus

Har den nya beslutsprocessen genererat den nytta för patienter som avsågs?

Detta tema fokuserar på om reformen har lett till en ökad kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling samt ett effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser. Relaterade frågor är bland annat om patienterna har tillgång till högspecialiserad vård oberoende av var de bor, samt om nivåstruktureringen påverkar närliggande vårdområden och kompetensförsörjningen.

10.40 – 11.20 Socialstyrelsen
Kristina Wikner, enhetschef, enheten för högspecialiserad vård
Pär Ödman, avdelningschef rättsavdelningen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör
Helena Rexius, strateg med ansvar för nationell högspecialiserad vård

Universitetssjukhuset i Linköping
Johan Dabrosin Söderholm, NHV-ansvarig Region Östergötland
Karl Landergren, t.f. regiondirektör Region Östergötland

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Maria Westerlund, förbundsordförande
Stephanie Juran, projektledare
Evelina Rosén, projektmedarbetare

Sveriges Kommuner och Regioner
Ameli Norling, sektionschef för sektionen hälso- och sjukvård
Lars Grip, handläggare

11.20 – 11.55 Frågor från ledamöterna

11.55 – 12.00 Avslutning
Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande i socialutskottet

Inbjudna deltagare

Akademiska sjukhuset
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Uppsala
Daniel Nowinski, medicinskt sakkunnig NHV

Skånes Universitetssjukhus
Sven Karlsson, chefläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande Region Örebro län
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län
Martin Gunnarsson, områdeschef specialiserad vård

Neuroförbundet
Lise Lidbäck, förbundsordförande
Katarina Gustafsson, kanslichef

Nätverket mot cancer
Margareta Haag, ordförande
Lars-Ingvar Johansson, vice ordförande

Riksförbundet HjärtLung
Anders Åkesson, förbundsordförande
Christine Cars-Ingels, generalsekreterare

Beredningsgrupp 1
Björn Eriksson, ordförande i beredningsgrupp 1

Beredningsgrupp 2
Thomas Rolén, ordförande i beredningsgrupp 2

Webb-tv: Öppen utfrågning i socialutskottet om nationell högspecialiserad vård