Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:48

Datum och tid: Tisdag 2024-05-21 kl. 11:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Finansministerns uttalande under riksdagens frågestund om subventioner till vindkraft – G29
  Beredning
 4. Beredningen av förslag om elstöd till företag – G6
  Beredning
 5. Hanteringen av lagförslag om preventiva vistelseförbud – G27
  Beredning
 6. Utrikesministerns användning av begreppet proportionalitet – G14
  Beredning
 7. Finansministerns uttalande om budgetreglerna för kommuner och regioner – G13
  Beredning
 8. Granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom Regeringskansliet – G16
  Beredning
 9. Regeringens förflyttning av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör – G21
  Beredning
 10. Regeringens förordnande av ledamöter i styrelser vid universitet och högskolor – G7
  Beredning
 11. Regeringens handläggning av EU:s förordning (EU 2022/1854) om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna och uttalanden i samband därmed – G3
  Beredning