Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:47

Datum och tid: Torsdag 2024-05-16 kl. 09:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Finansministerns uttalande under riksdagens frågestund om subventioner till vindkraft – G29
  Beredning
 4. Socialtjänstministerns tjänsteutövning i lagstiftningsärenden som rör våldsutsatta barn – G30
  Beredning
 5. Utrikesministerns användning av begreppet proportionalitet – G14
  Beredning
 6. Skrivningar om utsläppsberäkningar i regeringens budget – G19
  Beredning
 7. Regeringens resultatredovisning när det gäller åtgärder på konsumentområdet – G26
  Beredning
 8. Finansministerns uttalande om budgetreglerna för kommuner och regioner – G13
  Beredning
 9. Granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom Regeringskansliet – G16
  Beredning
 10. Regeringens förordnande av ledamöter i styrelser vid universitet och högskolor – G7
  Beredning
 11. Regeringens förflyttning av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör – G21
  Beredning
 12. Klimat- och miljöministerns hantering av handlingar inkomna som sms – G20
  Beredning
 13. Utrikesministerns hantering av känslig information på en social medieplattform – G24
  Beredning
 14. Regeringens handläggning av EU:s förordning (EU 2022/1854) om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna och uttalanden i samband därmed – G3
  Beredning
 15. Klimat- och miljöministerns uttalande och agerande i fråga om behovet av ny kärnkraft – G10
  Beredning
 16. Energi- och näringsministerns uttalanden om hanteringen av ett ärende om elstöd till företag – G4
  Beredning
 17. Beredningen av förslag om elstöd till företag – G6
  Beredning
 18. Hanteringen av lagförslag om preventiva vistelseförbud – G27
  Beredning