Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:52

Datum och tid: Tisdag 2024-06-11 kl. 11:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

  1. Justering av protokoll
  2. Anmälningar
  3. Höstens granskning​