Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:36

Datum och tid: Torsdag 2024-04-04 kl. 09:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

  1. Justering av protokoll
  2. Anmälningar
  3. Överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Turkiet i Madrid och ev. andra överenskommelser i anslutning till processen om Sveriges anslutning till Nato – G2
    Beredning

    Tid/plats: kl. 9.30, Andrakammarsalen            

  4. Offentlig utfrågning med förvaltningschef i Regeringskansliet Henrik Holmer
    Granskning av statsminister Ulf Kristersson och hanteringen av löneprocessen för opolitiska tjänstemän inom Regeringskansliet – G16