Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse till konstitutionsutskottets sammanträde 2023/24:35

Datum och tid: Tisdag 2024-04-02 kl. 11:00
Plats: RÖ7-08

Föredragningslista

 1. ​Justering av protokoll
 2. Anmälningar
 3. Beredningen av förslag om elstöd till företag – G6
  Beredning
 4. Granskning av hanteringen av riksnormen inom försörjningsstödet – G9
  Beredning
 5. Regeringens förflyttning av Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör – G21
  Beredning
 6. Fråga om överläggning och samråd inför trepartssamtal om ändring av målen för fastställande av fiskemöjligheter – G22
  Beredning
 7. Utrikesministerns hantering av känslig information på en social medieplattform – G24
  Beredning