Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar

Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 17 juni. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

Webb-tv: Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar