Talmannen besökte Västernorrland

Publicerad:

Talman Andreas Norlén besökte Västernorrlands län den 30 maj. Programmet hade fokus på utvecklingen av demokratin och styrelseskicket i Sverige. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Carin Jämtin.

Programmet inleddes med ett besök på Härnösands gymnasium där talmannen föreläste för eleverna om talmansuppdraget, riksdagen och demokratin. På gymnasiet var det även en diskussion om EU-frågor med elever som medverkat i länets demokrativerkstäder och EU:s ungdomsdialog. Därefter invigde talmannen demokratiutställningen ”Välkommen in – demokrati för vuxna” på Sambiblioteket i Härnösand tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander och landshövding Carin Jämtin.

På eftermiddagen besökte talmannen MSB Sandö utanför Kramfors där han bland annat föreläste för elever från Räddningsgymnasiet och observerade en räddningsövning. Resan fortsatte sedan till Sollefteå där talmannen besökte Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår och fick ta del av deras verksamhet och framtidsplaner.

Bakgrund

Sveriges riksdag är hela Sveriges riksdag. För att framhäva det och som ett led i riksdagens arbete med att berätta om vår demokrati – i går, i dag och i morgon – reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Kenneth G Forslund (S), Julia Kronlid (SD) och Kerstin Lundgren (C) runt i Sverige med ambitionen att under mandatperioden besöka samtliga län. Besöken planeras och genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och riksdagen. Syftet med resorna är att sprida kunskap och skapa dialog om demokratifrågor.