Veteraner hyllades på veterandagen

Publicerad:

På morgonen 29 maj 2024 hissades den svenska flaggan vid en ceremoni på Riksplan för att uppmärksamma veterandagen. Vid Försvarsmakten högtidlighållande av veterandagen samma dag var talmannen en av talarna.

Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar, eller har deltagit, i internationella militära eller civila insatser och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna. I år uppmärksammades särskilt insatserna på Balkan under åren 1991 till 2000.

Arméns musikkår stod för musiken vid ceremonin på Riksplan och tal hölls av överbefälhavare Micael Bydén, förste vice talman Kenneth G Forslund och Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist.

Försvarsmaktens ceremoni ägde rum vid Veteranmonumentet Restare framför Sjöhistoriska museet. Talmannen var en av talarna. Han tackade i sitt tal Sveriges veteraner för deras bidrag till försvaret av friheten i världen.

Talmannens tal

Ers majestät,

Ers kungliga höghet,

Statsministern,

Statsråd,

Överbefälhavaren,

Generaldirektörer,

Veteraner och anhöriga,

Mina damer och herrar

Frihet är det ädlaste ting
Som sökas må all världen kring,

Så skaldade Biskop Thomas en gång för länge sen.

Än idag söker många folk i vår omvärld friheten. Och vi, ett folk som åtnjuter friheten, vet att den är värd att försvara. Även när det kräver att man beger sig långt hemifrån.

Vi är samlade här idag för att hedra de insatser ni veteraner gjort världen över. Vi är här för att visa vår tacksamhet.

Friheten är inte gratis. Den har alltid ett pris. En del av de svenskar som gjort insatser i försvaret av friheten har betalat det yttersta priset. Idag minns och hedrar vi dem.

Vi hedrar också er som kom hem välbehållna. Vi hedrar och tackar er alla.

Veterandagen är även en dag för er anhöriga. Såväl för er som kunde välkomna era familjemedlemmar hem, som för er som förlorade en närstående. Idag skänker vi även er en tacksamhetens tanke.

Kära veteraner,

Vi imponeras av de insatser ni gjort i främmande länder. Men vi imponeras också av det stöd ni ger varandra både på plats och när ni kommit hem igen.

Att ställa upp. Att göra en insats. Att lita på varandra. Att stötta varandra. Det är ideal värda att hylla. Ideal som vi alla kan inspireras av.

Vi högtidlighåller veterandagen vid minnesmärket Restare och vi gör det under svenska flaggor. Minnesmärket invigdes under veterandagen 2013. När veterandagen högtidlighölls 2018 hade den blivit en allmän flaggdag. Jag ser det som milstolpar på vägen mot ett växande erkännande i vårt samhälle för de insatser ni gjort.

På samma sätt tror jag att ett osäkrare omvärld nu bidrar till att fler får upp ögonen för era insatser och för skälen till att ni valt att göra dem. Och jag är övertygad om att många kommer att låta sig inspireras och likt er vilja göra en insats i försvaret av friheten.

***

När vi samlas här idag har Rysslands anfallskrig mot Ukraina pågått i mer än två år. Även där är det friheten som står på spel. Friheten för en nation att få välja sin egen väg.

För varje dag som går blir det allt tydligare att det inte enbart är Ukrainas frihet som står på spel, utan att det rör hela Europas framtid.

Därför är det så viktigt att vi ger Ukraina det stöd de behöver. Därför har partierna i den svenska riksdagen enhälligt fattat beslut om detta stöd. Och därför kommer vårt stöd att fortsätta tills Ukraina segrat.

Den frihet som står på spel i Ukraina, den frihet ni veteraner försvarat i internationella insatser, är ingenting abstrakt. Det är tvärtom något väldigt påtagligt: Friheten att själv få forma sitt liv.

Friheten att kunna välja yrke, tack vare att man fått gå i skolan.

Friheten att välja vem man vill dela sitt liv med.

Friheten att kunna påverka sitt lands framtid genom att delta i val.

***

Ni veteraner har inte enbart försvarat andras frihet. Ni har även stärkt försvaret av vår frihet. För de erfarenheter ni tog med er hem har det svenska försvaret tagit till vara. På så sätt gör era insatser att vårt försvar nu står starkare rustat i händelse av ett anfall från främmande makt.

I år firar vi för första gången veterandagen som medlemmar i NATO. I försvarsalliansen står vi beredda att bidra till försvaret av samtliga 32 medlemsländer. Vi gör det med förmågor som ni veteraner har varit med och byggt upp.

Sveriges medlemskap i NATO må vara nytt, men vårt samarbete är det inte. Vårt land har under tre decennier varit en del av samarbetet Partnerskap för fred. Flera militära övningar med deltagande NATO-länder har ägt rum här i Sverige. Vi har också deltagit i flera NATO-ledda internationella fredsfrämjande insatser.

På så sätt löper det en tydlig tråd från insatserna på Balkan under åren 1991 till 2000, som vi speciellt uppmärksammar här i år, till dagens svenska medlemskap i försvarsalliansen NATO.

***

Kriget på Balkan är en av de omvärldshändelser som format dagens Sverige. Det syns i riksdagsprotokollen. Under åren 1990 till 2001 nämns Balkan mer än tusen gånger i riksdagens kammare. Debatterna handlade både om vad Sverige kunde göra för att skydda de människor som hotades av etnisk rensning och om hur vårt land skulle ta emot de människor som tvingades fly sina hem.

Många var de svenskar som valde att göra en insats på Balkan för att skydda civilbefolkningen. Många var också de krigsflyktingar från Balkan som fann en fristad i Sverige.

1990-tales krig på Balkan var inte de första i denna region, där minnet av medeltida slag ännu lever och där ekot från skotten i Sarajevo fortfarande genljuder. På senare tid har retoriken åter trappats upp. Gång på gång övergår den i våld.

Oavsett vad som väntar på Balkan kan vi räkna med att det kommer att krävas att Sverige även i framtiden bidrar till fredsfrämjande insatser runt om i världen.

Ärade veteraner,

Jag vill avsluta med att ännu en gång tacka för era insatser för friheten. Och jag gör det genom att citera ytterligare ett par rader ur Biskop Thomas frihetsvisa.

Den frihet väl kan bära.

Villt du dig självan vara huld,

Du älske frihet mer än guld,

Ty frihet följer ära.

Tack!