Talmannen besöker Västernorrland

Publicerad:

Talman Andreas Norlén besöker Västernorrlands län den 30 maj. Programmet har fokus på utvecklingen av demokratin och styrelseskicket i Sverige. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Carin Jämtin.

– Riksdagen är hela Sveriges riksdag och därför reser vi i talmanspresidiet runt i landet för att diskutera aktuella demokratifrågor. Vi vill öka kunskapen om demokratins genombrott och inspirera till samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

Program

Media bjuds in att medverka vid följande programpunkter:

08.30 Besök på Härnösands Gymnasium

Talmannen håller föreläsning för cirka 100 elever.

09.30 Presentation och samtal om Europa Direkt och EU:s ungdomsdialog

Härnösands Gymnasium

Elever som medverkat i länets demokrativerkstäder och i EU:s ungdomsdialog berättar om sina erfarenheter.

10.30 Invigning demokratiutställning ”Välkommen in – demokrati för vuxna”

Sambiblioteket, Härnösand

Talman Andreas Norlén, Kommunstyrelsens ordförande Härnösand Andreas Sjölander och landshövding Carin Jämtin håller invigningstal. Talmannen klipper band och inviger utställningen.

13.00 Besök MSB Sandö

Talmannen håller föreläsning för elever på MSB Sandö och Räddningsgymnasiet.

13.35 Rundtur på övningsområdet Sandö

Observation av räddningsövning för exempelvis brand-, kem-, järnväg- eller trafikolycka ute på fält.

15.15 Besök på Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) i Sollefteå

Presentation av regementets verksamhet samt om etableringsarbetet för I 21 och de framtida expansionsplanerna. Besök på soldathemmet Vita villan och presentation av verksamheten för värnpliktiga. 

Bakgrund

Sveriges riksdag är hela Sveriges riksdag. För att framhäva det och som ett led i riksdagens arbete med att berätta om vår demokrati – i går, i dag och i morgon – reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Kenneth G Forslund (S), Julia Kronlid (SD) och Kerstin Lundgren (C) runt i Sverige med ambitionen att under mandatperioden besöka samtliga län. Besöken planeras och genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och riksdagen. Syftet med resorna är att sprida kunskap och skapa dialog om demokratifrågor.

För mer information

Intresseanmälan om deltagande i programmet till: