Talmannen besökte Östergötlands län

Publicerad:

Talman Andreas Norlén besökte Östergötlands län den 18 januari. Besöket genomfördes i samarbete med landshövding Carl Fredrik Graf. Programmet hade fokus på utvecklingen av demokratin och styrelseskicket i Sverige.

Talmannen inledde dagen med ett besök på Campus Norrköping där han deltog i ett rundabordssamtal om den lokala demokratin och om talmannens och riksdagens roll. Sedan följde besök på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping, Hedvigs kyrka, ”Tyska kyrkan” i Norrköping, projektet Trygga orten i Navestad, och S:t Ragnhilds Gille i Söderköping. På Östgöta korrespondenten i Linköping deltog talmannen i en diskussion om lokalmediernas betydelse för demokratin i Sverige samt problemet med hot och hat mot journalister. På Linköpings stadsbibliotek invigde talmannen affischutställningen ”Riksdagen under 500” år och deltog i ett panelsamtal om ungas deltagande i demokratin.

I fjol var det 500 år sedan Sverige lämnade Kalmarunionen och åter blev en självständig stat i och med att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523 på riksmötet i Strängnäs. Med den historiska händelsen som utgångspunkt uppmärksammade riksdagen under 2023 hur Sveriges styrelseskick har vuxit fram, från riksmötet i Strängnäs till dagens moderna parlament. Tyngdpunkten ligger på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Mot denna bakgrund och som ett led i riksdagens arbete med att berätta om vår demokrati – i går, i dag och i morgon – reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Kenneth G Forslund (S), Julia Kronlid (SD) och Kerstin Lundgren (C) runt i Sverige med detta tema för besöken. Under 2023 och början av 2024 besöks län där viktiga riksdagar hållits under dessa århundraden.