Förste vice talmannen besökte Södermanland

Publicerad:

Förste vice talman Kenneth G Forslund besökte Eskilstuna och Strängnäs den 15 april. Besöket genomfördes i samarbete med Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun. Programmet hade fokus på utvecklingen av demokratin och styrelseskicket i Sverige.

Besöket inleddes i Strängnäs där Kenneth G Forslund träffade elever på Thomasgymnasiet. Därefter besökte han Källparken och konstverket "Sammanflätade".

Resan fortsatte sedan till Eskilstuna bland annat för ett rundabordssamtal på Mälardalens Universitet, information om Röda korsets arbete i stadshuset, ett besök på fritidsgården Holmberget i Torshälla och en guidad tur om Axel Oxenstierna i Jäder.

Bakgrund

Sveriges riksdag är hela Sveriges riksdag. För att framhäva det och som ett led i riksdagens arbete med att berätta om vår demokrati – i går, i dag och i morgon – reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Kenneth G Forslund (S), Julia Kronlid (SD) och Kerstin Lundgren (C) runt i Sverige med ambitionen att under mandatperioden besöka samtliga län. Besöken planeras och genomförs i samarbete mellan länsstyrelserna och riksdagen. Syftet med resorna är att sprida kunskap och skapa dialog om demokratifrågor.