Särskild debatt om barns och ungas kopplingar till kriminella nätverk

Publicerad:

Torsdagen den 30 november håller riksdagen en särskild debatt om barns och ungas kopplingar till kriminella nätverk. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Tid: Debatten startar direkt efter voteringen 15.20
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3. 

Hitta till riksdagen

Webb-tv

Den särskilda debatten är öppen för allmänhet och media. Den kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Om särskild debatt

Ett parti kan begära att riksdagen i en särskild debatt ska debattera en viss fråga som inte har samband med något ärende. Efter samråd med partiernas gruppledare beslutar talmannen om när och när den särskilda debatten ska ske. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar i debatten.

Preliminär talarlista och debattregler

För mer information

För mer information kontakta riksdagsinformation, telefon: 020-349 000, e-post: riksdagsinformation@riksdagen.se