Legalisering av svartdans

Motion 2007/08:Ju231 av Mats G Nilsson (m)

av Mats G Nilsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav på tillstånd för att anordna en offentlig danstillställning avskaffas.

Motivering

Många människor går på krogen, dansar och har kul. Men alla vet förmodligen inte att deras dans kan stå utestället dyrt. Åtminstone om ägaren saknar danstillstånd. I Sverige är det således fullt av illegalt dansande. Om tillstånd saknas men det ändå uppstår rörelser i takt till musiken måste ägaren enligt reglerna sänka musiken och stoppa dansandet. Annars kan straffet för krögaren bli böter eller fängelse.

Problemet här är rimligen inte avsaknaden av danstillstånd utan just själva kravet på dessa tillstånd. Polisen ska inte jaga krogar utan danstillstånd samtidigt som det begås grova våldsbrott på gator och torg. Bara förra året anmäldes 10 451 misshandelsfall i Stockholm. Polisen ska ägna all sin kraft åt riktig brottslighet.

Kommunerna gör alltid en prövning av risken för ljud- och bullerstörningar innan serveringstillstånd ges till en krog. Likaså gör Brandmyndigheten en inspektion för att konstatera att stället uppfyller kraven på brandsäkerhet. Om dessa godkänner måste ett speciellt danstillstånd anses onödigt. Byråkratiska lagar och regler kostar pengar och skapar problem för människor som drabbas av dem. Därför måste regeln om danstillstånd tas bort.

Stockholm den 27 september 2007

Mats G Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-01 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)