Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Yttrande 2017/18:CU5yCivilutskottets yttrande

2017/18:CU5y

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

Till socialutskottet

Socialutskottet beslutade den 17 april 2018 att ge civilutskottet tillfälle att senast den 17 maj 2018 yttra sig över proposition 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap samt motioner.

Civilutskottet begränsar sitt yttrande till frågor om den rättsliga regleringen av föräldraskapet samt kommittémotionerna 2016/17:3143 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 7, 2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 13, 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 13, 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1, 2017/18:4102 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 5 i denna del, 2017/18:4108 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-05-03 Justering: 2018-05-17 Trycklov: 2018-05-17