Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

Svensk författningssamling 1990:1332
SFS nr: 1990:1332
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1990-12-13
Övrig text: Rättelseblad SFS1990:1332 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

1 § Denna lag gäller avgifter för hantering och import av sådana miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om avgifter som behövs för att täcka samhällets kostnader för att samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade eller som inte längre används.

Avgiften får tas ut endast av den som yrkesmässigt hanterar eller importerar batterier.