Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1221 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00551/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M) Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Hans Wallmark har frågat mig om Sverige kommer att delta i Joint Expeditionary Force, och hur ett sådant deltagande i så fall kommer att se ut.

Med utgångspunkt i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet från 2015 ombads Försvarsmakten den 3 februari 2017 att redovisa myndighetens bedömning avseende förutsättningarna att delta i den brittiska snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Försvarsmaktens svar inkom den 31 mars 2017 och är föremål för beredning i Regeringskansliet. Jag avser inte föregripa detta arbete men kan konstatera att underlaget utgör en viktig del i den pågående analysen av om Sverige bör delta i JEF. Samverkan sker även med Finland i denna fråga.

Stockholm den 19 april 2017

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-10)