Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1427 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03064/FS

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1427 av Hans Linde (V) Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Hans Linde har frågat mig när jag avser att ta initiativ och gå vidare med förslagen i betänkandet SOU 2014:91 och lägga fram en proposition till riksdagen.

Som Linde skriver så är den juridiska delen att byta kön och den medicinska delen att genomgå könskorrigering idag sammankopplade, genom bestämmelser i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Utredningen Juridiskt kön och medicinisk könskorrigering (SOU 2014:91) tog fasta på särskiljandet mellan den juridiska och medicinska delen i processen och föreslår i sitt betänkande att två nya lagar stiftas, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om ändring av medicinsk könskorrigering.

I februari 2017 meddelade regeringen att vi kommer att ta initiativ till två lagförslag, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om ändring av medicinsk könskorrigering. Detta innebär ett särskiljande av den juridiska processen att byta personnummer från den medicinska processen att operera könsorganen och avlägsna könskörtlarna. En medicinsk diagnos ska inte lägre vara en förutsättning för att få ny könstillhörighet fastställd i form av ändrat personnummer.

Regeringen tar därmed nästa steg i arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer och modernisera könstillhörighetslagen, särskilt utifrån den enskildes rätt att definiera sin könstillhörighet.


Lagförslagen arbetas nu fram inom Regeringskansliet och ambitionen är att dessa promemorior ska remitteras, omarbetas till en proposition och sedan läggas fram till riksdagen under våren 2018. De nya lagarna skulle då kunna träda i kraft under andra halvan av 2018.

Stockholm den 24 maj 2017

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-17)