Dödsstraffet i Belarus

Svar på skriftlig fråga 2016/17:599 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:599 av Birgitta Ohlsson (L) Dödsstraffet i Belarus

(Vitryssland)

Birgitta Ohlsson har frågat mig hur jag avser handla för att förmå Vitryssland att avskaffa dödsstraffet.

Regeringen ser fortsatt med oro på situationen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland. Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande tillämpar dödstraffet och minst fyra domar har verkställts under 2016. Detta är inte acceptabelt.

Med anledning av bristerna vad gäller demokrati och mänskliga rättig-heter samt den fortsatta tillämpningen av dödsstraff har Sverige drivit en linje om EU-sanktioner mot landet. I denna fråga är det avgörande med enighet bland medlemsstaterna om vilken politik som ska föras.

I och med rådsslutsatserna i februari 2016 har EU:s politik gentemot Vitryssland modifierats. Detta öppnar upp för nya möjligheter för Vitryssland till närmare relationer med EU, men det är en process som beror på vad som händer i landet inklusive vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Den förda politiken utvärderas löpande av EU. Sverige är och kommer att fortsätta vara en aktiv och kritisk röst i det arbetet.

Regeringen arbetar aktivt för att dödsstraffet helt ska avskaffas, i alla länder. Dödsstraffet är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som inte har någon plats i en modern rättsordning och dess avskaffande utgör en prioriterad uppgift för regeringen i arbetet med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta gäller även i våra bilaterala kontakter med Vitryssland.

Detta står också på EU:s dagordning vid kontakter med företrädare för landet.

Stockholm den 12 januari 2017

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-01-02)