Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Skrivelse 2015/16:182

Regeringens skrivelse 2015/16:182

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

2015/16:182

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2016

Stefan Löfven

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Under 2015 har ett unikt ramverk för rättvis och hållbar global utveckling förhandlats fram. I Agenda 2030 samlas för första gången dagordningen för fattigdomsminskning och dagordningen för hållbar utveckling i dess tre dimensioner – den sociala, ekonomiska och miljömässiga – i en gemensam agenda. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-05-31 Bordlagd: 2016-06-07 Hänvisad: 2016-06-08 Motionstid slutar: 2016-09-21