Utbetalningarna från a-kassorna

Skriftlig fråga 2008/09:1065 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 26 juni

Fråga

2008/09:1065 Utbetalningarna från a-kassorna

av Ulf Holm (mp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Flera arbetslöshetskassor har långa handläggningstider på grund av den höga arbetslösheten och många får vänta länge innan de får sin ersättning. Vissa a-kassor har upp till tre månaders väntetid, enligt uppgifter som bekräftats av A-kassornas samorganisation.

De långa väntetiderna beror förstås på att uppsägningarna ökat dramatiskt på svensk arbetsmarknad. Detta leder i sin tur till en kraftigt ökad arbetsbelastning för a-kassorna för vilken man inte har resurser att möta.

A-kassornas personal drabbas naturligtvis av detta. Men än värre är det för de arbetslösa personer som inte har tillräckligt med pengar för att klara utgifter och uppehälle. Samtidigt meddelar allt fler kassor att de måste höja medlemmarnas avgift till a-kassorna för att klara sina åtaganden och månatliga inbetalningar till staten.

A-kassornas situation är således ytterst ansträngd och mot den bakgrunden vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att sätta in för att stärka a-kassornas möjlighet att ge rimlig service åt arbetslösa som är berättigade till arbetslöshetsersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-26 Besvarad: 2009-07-07 Anmäld: 2009-08-13 Svar anmält: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-07)