Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter

Skriftlig fråga 2016/17:1753 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trängselskatter tas ut för svenskregistrerade bilar som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstäder dagtid på vardagar. Vissa bilar är undantagna från skattskyldighet. Bilarna passerar betalstationer som automatiskt läser av registreringsnumret. Uppgifterna lagras och detta innefattar även uppgifter om personer som har skyddad identitet. Det har uppdagats att ansvarig myndighet, Transportstyrelsen, genom att bryta mot gällande regelverk har gett spridning åt uppgifter av känslig art.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Anna Johansson följande:

Vilka åtgärder avser infrastrukturministern att vidta för att stärka systemen för informationsskydd av uppgifter om personer med skyddad identitet som insamlas på grund av trängselskatt?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2017-07-20 Inlämnad: 2017-07-20 Sista svarsdatum: 2017-08-03 Inte besvarad: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga