Sveriges agerande gällande Venezuela

Skriftlig fråga 2018/19:59 av Fredrik Malm (L)

Fredrik Malm (L)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Venezuela står på randen till statskollaps. Orsaken är att socialistregimen i landet, vilken förtrycker befolkningen och genom vanskötsel har drivit landet i ekonomisk ruin.

EU och Sverige måste agera betydligt mer kraftfullt för att demokratin ska återupprättas i Venezuela.

Sex av tio venezuelaner tappade i genomsnitt elva kilo 2017. Inflationen i landet är på astronomisk nivå. 3 miljoner venezuelaner har lämnat landet. Bristen på mat och mediciner skapar en humanitär katastrof. Landet är ett av de våldsammaste i världen.

I detta läge har OAS valt att gå längre än både Sverige och EU. OAS, som består av syd- och nordamerikanska länder, förordar att oppositionsledaren Juan Gauidó leder landet till dess att demokratiska val hålls. Nicolás Maduro leder som bekant landet med stöd av ett riggat val som tvingade hungriga och desperata invånare att rösta på honom i utbyte mot mat.

EU har nu antagit en deklaration som innebär att om Maduro inte utlyser nyval inom kort och tillåter demokratiska val så kommer EU att diskutera frågan om vem som är legitim företrädare för Venezuela.

Länder som Tyskland, Spanien och Frankrike har redan gått steget före och erkänt Juan Gauidó. Banker i Storbritannien har fryst tillgångar till de socialistiska regimföreträdarna. 

Jag är emellertid orolig att EU gemensamt inte kommer att våga agera tillräckligt resolut. Det vore förödande för det venezuelanska folket. Det är också viktigt att EU lyssnar på vad regionens stater säger, och det är tydligt i OAS ställningstagande och agerandet från Limagruppen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Är regeringen beredd att erkänna Juan Gauidó att leda landet fram till att fria demokratiska val hålls i Venezuela?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-01-29 Överlämnad: 2019-01-29 Återtagen: 2019-01-29 Anmäld: 2019-01-30 Sista svarsdatum: 2019-02-06