Migrationsverkets utredningsintervjuer

Skriftlig fråga 2016/17:1513 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Expressen har under de senaste dagarna skrivit om Migrationsverkets utredningsintervjuer angående asylsökandes sexuella läggning. I dessa intervjuer ska den asylsökande som säger sig tillhöra gruppen hbtq göra det sannolikt för Migrationsverket att personen tillhör denna grupp.

Det är av allra största vikt att Migrationsverkets bedömningar håller hög kvalitet. Migrationsverket har själva konstaterat att det i dag finns problem med att göra korrekta bedömningar vad gäller särskilt hbtq-asylsökande. Regeringen bör säkerställa att Migrationsverket har en rättssäker process i sina beslut och bedömningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka initiativ eller åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Migrationsverkets bedömningar vad gäller hbtq-asylsökande är rättssäkra och håller hög kvalitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-01 Överlämnad: 2017-06-01 Anmäld: 2017-06-02 Svarsdatum: 2017-06-14 Sista svarsdatum: 2017-06-14
Svar på skriftlig fråga