Störningar på webbplatsen

Under måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Fortsatt drift av Ringhals 1 och 2

Skriftlig fråga 2018/19:540 av Camilla Brodin (KD)

Camilla Brodin (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ringhals producerade förra året el för 22 öre per kilowattimme. Elpriset var 44 öre per kilowattimme, vilket gav en vinst på 6,6 miljarder kronor för Ringhals 30 terawattimmar el. Att elpriset har ökat sedan 2017 beror på ökad kostnad för utsläppsrätter, som förra året fördubblades från under 10 euro per ton till 25 euro per ton i dag. Inget tyder på att kostnaden för utsläppsrätter sjunker. Forskaren Johan Rockström anser att ett pris på 30 euro per ton krävs för att vi ska undvika 1,5 graders temperaturökning.

Ringhals 1 och 2 

  • producerar 10 procent av Sveriges el (14 av 140 terawattimmar) – ungefär lika mycket som all vindkraft i Sverige (15 terawattimmar)
  • undviker koldioxidutsläpp motsvarande

- alla Sveriges bilar (14 miljoner ton)

- 90 procent av industrins klimatutsläpp

 

  • ger lika mycket effekt som hälften av Sveriges kommunala kraftvärmeverk (3,5 gigawatt kraftvärme för fjärrvärme mot 1,8 gigawatt för kärnkraften).

När Ringhals 1 och 2 stängs femdubblas importbehovet kalla vinterdagar (från 500 megawatt till 2 500 megawatt för normalvinter).

Efter den 31 december 2020 finns krav på oberoende härdkylning, OBH. Kostnaden för Ringhals 3 och 4 var 900 miljoner kronor totalt. R2 är i grunden samma konstruktion som Ringhals 3 och 4, så kostnaden för att installera oberoende härdkylning i R2 borde inte vara väsentligt högre.

Ringhals 1 har redan oberoende härdkylning. Båda reaktorerna behöver nytt bränsle, vilket normalt beställs flera år i förväg men som nu måste snabbupphandlas. Bränslekostnaden var förra året 5 öre per kilowattimme, och snabbupphandlat bränsle ska därför inte vara något ekonomiskt hinder.

Det pratas ibland om att svenska reaktorer är "gamla". Det stämmer inte eftersom de kontinuerligt uppdateras. Betong åldras inte utan ökar i hållfasthet i minst 100 år.

Ringhals 1 bytte lågtrycksturbin 2012, högtrycksturbin 1990 och generator 2015. Ringhals 2 bytte lågtrycksturbin 2015, högtrycksturbin 2008 och generator 2019 (detta görs just nu). Ringhals 3 och 4, Forsmark 1, 2 och 3 och Oskarshamn 3 planerar alla att köras i 60 år. I USA planerar flera reaktorer för drift på 80 år. Ringhals 1 och 2 är båda långt ifrån sin tekniska livslängd, de har löpande genomgått uppdateringar och de är i många delar att betrakta som i nyskick.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att få svar från Vattenfall gällande vilka investeringar som krävs för att fortsätta driften av Ringhals 1 och 2, gällande kostnad och implementeringstid för att säkerställa fortsatt produktion av el årets alla dagar och timmar i framför allt södra Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-12 Överlämnad: 2019-04-15 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24
Svar på skriftlig fråga