Riksdagsskrivelse 2013/14:394

Riksdagsskrivelse 2013/14:394

Riksdagsskrivelse 2013/14:394

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2013/14:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson