Cancervården - utmaningar och möjligheter I

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR13

Cancervården – utmaningar och möjligheter

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-46-9

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR13

Förord

Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens vanligaste sjukdomar. Det här medför stora utmaningar för cancervården i form av kostnader och mänskligt lidande. Samtidigt sker en positiv utveckling när det gäller att tidigt upptäcka och behandla cancersjukdom – utvecklingen mot mer individanpassade behandlingar är på frammarsch. Ny forskning och teknikutveckling erbjuder möjligheter för cancervården men i samband med detta behöver en rad etiska aspekter beaktas.

På uppdrag av socialutskottet har en forskningsöversikt om cancervården tagits fram
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida