Kulturutskottets offentliga utfrågning om barns och ungas rätt till kultur

Rapport från riksdagen 2010/11:RFR6

Hela dokumentet

Kulturutskottets offentliga utfrågning om barns och ungas rätt till kultur (pdf, 333 kB)
Kulturutskottets offentliga utfrågning om barns och ungas rätt till kultur
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-17-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011
2010/11:RFR6
Förord
Kulturutskottet anordnade den 9 juni 2011 en offentlig utfrågning om barns och ungas rätt till kultur. En viktig prioritering inom kulturpolitiken är att ge barn och unga i hela landet tillgång till ett kulturutbud och kulturella aktiviteter som präglas av mångfald och hög kvalitet. I det ligger att skapa möjligheter för barn och unga att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande. Avsikten med utfrågningen var att få information och kunskap om arbetet med kultur för barn och unga och att belysa kulturens betydelse för lärande och utveckling.
I det följande redovisas programmet för utfrågningen och en utskrift
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida