Forskning och utveckling inom försvarsutskottets ansvarsområde

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR8

Forskning och utveckling inom försvarsutskottets ansvarsområde

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-13-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2007/08:RFR8

Forskning och utveckling inom försvarsutskottets ansvarsområde

Forskning och utveckling inom försvarsutskottets ansvarsområde har en stor bredd som berör såväl försvaret som det civila samhället. Det svenska försvaret befinner sig i en omfattande förändringsprocess där det gamla invasionsförsvaret ska utvecklas till ett mer flexibelt insats- och kompetensförsvar. Detta avspeglas även inom området forskning och utveckling där Försvarsmakten genom kunskapsutveckling ska vara bättre förberedd att möta både förändrade behov och risker som nya teknologier skapar.

Försvarsutskottet har beslutat att genomföra en inventering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida