Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:48 Fredagen den 18 december

Protokoll 1992/93:48

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:48

Fredagen den 18 december

Kl. 9.00

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 INGVAR CARLSSON (s):

Fru talman! Jag vill på riksdagens sista arbetsdag
något kommentera det gångna politiska året.

Det började med att statsminister Carl Bildt i sin
nyårsbetraktelse inför 1992 förklarade att han nu
hade lyft politiken från ''det rutinartade
förvaltandets till den skapande statskonstens nivå''.
Det ''rutinartade förvaltandet'' stod för mig, medan
den ''skapande statskonsten'' stod för honom själv.

Året slutade med att samme statsminister
konstaterade: ''Jag tror att det vore fel att inte kalla
ett misslyckande ett misslyckande, för det är det''.

Dagens djupa lågkonjunktur hade skapat problem
för varje regering.

Men att det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida