Riksdagens protokoll 2013/14:124 Torsdagen den 12 juni

Protokoll 2013/14:124

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2013/14:124 Torsdagen den 12 juni (pdf, 2 MB)
Riksdagens protokoll
2013/14:124
Torsdagen den 12 juni

Kl. 09:00 - 19:08

1 § Justering av protokoll
Protokollet för den 5 juni justerades. 


2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:499

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:499 Miljöbelastningen på Arlanda och tullstationen i Kapellskär 

av Pyry Niemi (S) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 27 juni 2014. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 9 juni 2014 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 
Rikard Jermsten
Expeditions- och rättschef 
Interpellation 2013/14:500
Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:500 Trängselskatt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida