Riksdagens protokoll 2010/11:101 Torsdagen den 12 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:101

Riksdagens protokoll

2010/11:101

Torsdagen den 12 maj

Kl. 12:00 - 16:49

1 § Val av vice ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd

Företogs val av vice ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd. 

Enligt ett enhälligt förslag av valberedningen utsågs till 

vice ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd

Billy Gustafsson (S) 

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 maj. 

3 § Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att
Suzanne Svensson
(S) avsagt sig uppdragen som suppleant i trafikutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 13 maj. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och Europarådets svenska delegation

Tredje vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida