Riksdagens protokoll 1982/83:100

Riksdagens protokoll 1982/83:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1982/83:100

Torsdagen den 17 mars fm.

Kl. 12.00

Nr 100

Torsdagen
den 17 mars 1983

Om
tillsättningen av professuren i energihushållning vid Lunds univer­sitet

1
§ Justerades protokollet för den 9 innevarande månad.


Upplästes följande inkomna skrivelse:

Till
riksdagen

Undertecknad
anhåller om tjänstledighet från riksdagsuppdraget under tiden den 6 april-den 5
maj för arbete med kommittéuppdrag i finansdepar­tementet.

Stockholm den 15 mars
1983 Bo Södersten

Denna
anhållan bifölls av kammaren.

Talmannen anmälde att Bo Krogvig (s) skulle
tjänstgöra som ersättare för Bo Södersten.

3
§ Svar på fråga 1982/83:303 om tillsättningen av professuren i
energihushållning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida