Protokoll 2014/15:39 Tisdagen den 16 december

Riksdagens protokoll 2014/15:39

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 november justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Catharina Elmsäter-Svärd (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 17 december 2014.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Meddelande om aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet anordnas torsdagen den 22 januari kl. 12.00.

Från regeringen skulle utrikesminister Margot Wallström delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Till talmannen

Begäran om aktuell debatt – Det säkerhetspolitiska läget i närområdet

Riksdagen bör kalla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida