om särskild ersättning till Luleå kommun

Proposition 1977/78:89

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1977/78: 89

Regeringens proposition

1977/78: 89

om
särskild ersättning till Luleå kommun;

beslutad
den 12 januari 1978,

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upp­tagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

INGEMAR
MUNDEBO

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en särskild ersättning till Luleå kommun på 50 milj, kr.
Detta belopp utgör en del av den ersättning som föranleds av att kommunen och
kommunens företag har gjort vissa investeringar i samband med den planerade
utbyggnaden av Norrbottens Järnverk AB (NJA), Dessa investeringar har — med
anledning av att Stålverk 80 har skjutits på framtiden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida