om kapitaltillskott till Norrbottens Jämverk AB

Proposition 1976/77:57

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1976/77:57

Regeringens proposition

1976/77:57

om
kapitaltillskott till Norrbottens Jämverk AB;

beslutad
den 22 december 1976.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag
som har upptagits i bifogade uldrag av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

NILS
G. ASLING

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen för att
täcka förlusterna i Norrbottens Järnverk AB under åren 1975—1977 dels medger
att lån till bolaget om sammanlagt 488 milj. kr. jämte ränta efterges, dels an­visar
710 milj, kr, på tilläggsbudget II för budgetåret 1976/77.
För att möjliggöra för Statsföretag AB att förbättra soliditeten i Norrbottens
Järnverk AB föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida