om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning

Proposition 1977/78:145

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1977/78:145

Regeringens proposition 1977/78:145

om
ändring i reglementet (1959: 293) angående alhnänna pensions­fondens
förvaltning;

beslutad
den 2 mars 1978.

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

THORBJÖRN
FÄLLDIN

GÖSTA
BOHMAN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att det belopp som får överföras till AP-fondens fjärde
fondstyrelses förvaltning ökas med 250 milj. kr. till 1 250 milj. kr.

1  
Riksdagen 1977/78.1 saml. Nr 145

Prop.
1977/78:145

Förslag
till

Lag
om ändring i reglementet (1959: 293) angående allmänna pen­sionsfondens
förvaltning

Härigenom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida