Forskning och innovation

Proposition 2012/13:30

Händelser

Inlämning: 2012-10-11 Bordläggning: 2012-10-15 Hänvisning: 2012-10-16 Motionstid slutar: 2012-11-07

Hela dokumentet

Forskning och innovation (pdf, 1 MB)
Forskning och innovation.

Regeringens proposition 2012/13:30

Forskning och innovation

Prop.

2012/13:30

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 oktober 2012
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen lämnar i propositionen sin syn på forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden
2013–2016.
Regeringen bedömer att ökade anslag för forskning och kunskapsintensiv innovation är viktiga instrument för att höja kvaliteten på svensk forskning. Forskning av hög kvalitet kan bättre bidra till medborgarnas välfärd, samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft och en hållbar utveckling. I propositionen redovisar regeringen åtgärder som syftar till att forskningens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)