Ett ökat samiskt inflytande

Proposition 2005/06:86

Regeringens proposition 2005/06:86

Ett ökat samiskt inflytande

Prop.

2005/06:86

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 februari 2006

Göran Persson

Ann-Christin
Nykvist

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas regeringens utgångspunkter för rennäringspolitiken.

Enligt propositionen skall Sametinget vara central förvaltningsmyndighet för rennäringen och det föreslås att ett antal myndighetsuppgifter skall överföras från länsstyrelserna och Statens jordbruksverk till Sametinget. Förslagen syftar till att öka samernas självbestämmande i frågor som huvudsakligen rör rennäringen och andra samiska intressen. Myndighetsuppgifter som rör markförvaltningen i renskötselområdet och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-02-16 Bordläggning: 2006-02-16 Hänvisning: 2006-02-17 Motionstid slutar: 2006-03-03
Förslagspunkter (1)