En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet

Proposition 2006/07:63

Händelser

Inlämning: 2007-03-08 Bordläggning: 2007-03-12 Hänvisning: 2007-03-13 Motionstid slutar: 2007-03-27

Hela dokumentet

En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (pdf, 1 MB)
2006/07:63

råd
men.

försvarsunderrättelseverksamhet
svarsunderrättelseverksamhetens inriktning.
regeringen
ten.
stämmer.
försvarsunderrättelseverksamhet.

telseverksamhet
sisk
gångsbalken.
ternationella

kommunikation
delse.

inte

mål.
mål,
telseverksamhet.
(1980:100)
år.

krishanteringen.
hällets
stem.

försvarsunderrättelseverksamhetens
la
brottsförebyggande
rättelseverksamhet.
fortsatt

ten.
skall

mål.
ten
dande
ter.
svarsutskott.
spaning.
ternas
med
tjänster.

till
telekommunikationer.
portionalitetsprincipen.
vändiga.
ingsförmåga.
verksamheten
243)
och

ganisation.
traditionella.
tiska
telseverksamhet
korthet
derrättelseverksamheten.
verksamheter
förhållanden.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)