Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Proposition 2013/14:1

Samhällsplanering, 18 bostadsförsörjning

och byggande samt konsumentpolitik

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

Förslag till statens budget för 2014

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt

konsumentpolitik .................................................................................................

11

2.1

Omfattning............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (29)