Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2012/13:So557
av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Avsändare (7)

Hela dokumentet

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (doc, 336 kB)
Motion till riksdagen
2012/13:So557
av Lena Hallengren m.fl. (S)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
S31002
Innehållsförteckning
Förslag till riksdagsbeslut
3

Motivering
7

Hälso- och sjukvård
7

Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning
8

En sammanhållen och gemensam hälso- och sjukvård för alla
8

Patientkontrakt för trygghet och tillgänglighet
9

Nationell kvalitetscertifiering av hälso- och sjukvården
10

Nationella riktlinjer
11

Patientsäkerhet i vården
12

Nationella kvalitetsregister
13

Tid för vård
14

Personalen i hälso- och sjukvården
14

En modern it-strategi för hälso- och sjukvården
15

Hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård
16

Fri etablering i specialistsjukvården
18

Jämställd hälso-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (58)