Underlätta för unga att ta körkort

Motion 2014/15:2585 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta för unga att ta körkort.

Motivering

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen saknar närmare 60 procent av landets arbetssökande ungdomar mellan 18 och 24 år körkort. Samtidigt listar svenska arbetsgivare just körkort som ett av de viktigaste kraven för anställningsbarhet. Statistiken visar också att det är en betydligt större andel unga utan körkort som saknar jobb än unga med körkort.

Sedan början av 90-talet har andelen unga som skaffar körkort minskat kraftigt, från omkring tre av fyra till omkring hälften idag.

Avsaknaden av körkort minskar möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Bland de jobb som Arbetsförmedlingen annonserar, där inga krav på tidigare erfarenhet krävs och därmed kan vara lämpliga ingångsjobb för unga människor, ställer en tredjedel av arbetsgivarna krav på körkort. Alltför många ungdomar riskerar därför att ofrivilligt uteslutas från arbetsmarknaden.

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut är kostnaden för att skaffa körkort den viktigaste faktorn för att många unga inte skaffar körkort. I en enkätstudie med över 700 ungdomar kom ej råd på klar förstaplats över skäl till att de inte skaffar körkort.

Det finns många erfarenheter både i och utanför Sverige av hur man kan underlätta och göra det billigare att skaffa körkort. Inom körkortsutbildningen för tyngre fordon används idag exempelvis i allt större utsträckning simulatorer för att minska kostnader och klimatpåverkan. På fordonsgymnasieprogrammet tillåts eleverna ta körkort som en del av utbildningen. Fler gymnasieprogram, såsom vård och omsorg, bör inkludera körkortstagande för att på så sätt enklare skapa jobb för unga – i detta fall exempelvis i hemtjänsten. Därtill bör möjligheten att erbjuda körkort som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med viss självfinansiering exempelvis via CSN-lån, ses över. Regeringen bör således överväga fler insatser i syfte att förenkla för unga människor att skaffa körkort.

.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)