Stärkt skydd av anonyma vittnen

Motion 2013/14:Ju370 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)
KD747

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personskyddet av vittnen som riskerar repressalier av kriminella bör stärkas.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över hur samarbetet fungerar mellan polisen och kommunerna för att säkerställa att personskyddet efterlevs.

Motivering

För att klara av att lagföra fler kriminella personer som begår brott i vårt samhälle, speciellt grovt kriminella som hotar vittnen till tystnad för att inte bli straffade för de brott de begått, måste skyddet av vittnen göras ännu bättre och säkrare. Samarbetet mellan polisen och de kommuner som får ansvaret för personer som har vittnat mot grovt kriminella och som får skyddad identitet måste fungera, annars är risken stor att ännu färre personer vågar vittna. Detta leder till att färre brott uppklaras i slutändan. Från statens sida efterlyses vittnens civilkurage, att personer som bevittnar brott ska agera efter förmåga och åtminstone vittna. Det är dock inte lätt att vittna mot grovt kriminella som inte drar sig för att använda våld och hämnas på personer som vittnar mot dem. Därför är det av yttersta vikt att vi säkerställer att systemet att få vittnen i trygg tillvaro med fungerande livskvalitet verkställs.

Ansvarsrollen måste bli tydligare kring vittnesskydd. Rättsväsendet behöver säkerställa att personskyddet av vittnen fungerar.

Riksdagen föreslår att regeringen ser över hur samarbetet fungerar mellan polisen och den kommun som får ansvar för att säkerställa att personskyddet efterlevs samt för att stödja det aktuella vittnets närstående.

Stockholm den 3 oktober 2013

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (2)